lgbtsundhed

Her er dine resultater

Fertilitet og familiedannelse for LGBT+ gruppen – et overblik

Highlights Patienter som ikke kan opnå spontan graviditet og ønsker fertilitetsbehandling skal henvises til dette. Samtidig med henvisningen skal patienten have foretaget blodprøver, STI-tests samt gynækologisk undersøgelse og smear-test. Patienten skal desuden have foretaget gennemskylningstest hos gynækologisk speciallæge eller røntgenklinik. Undlad antagelser om køn, seksualitet eller familieformer og spørg i stedet patienten, hvad denne ønsker …

Fertilitet og familiedannelse for LGBT+ gruppen – et overblik Læs mere »

Fertilitet og familiedannelse for transmænd og transmaskuline

Highlights Patienter/par, som ikke kan forventes at opnå spontan graviditet og har behov for  assisteret reproduktion, skal henvises til dette. Patienter, som er tilknyttet Center for Kønsidentitet, bør her have modtaget råd og vejledning ift. fertilitet og reproduktion. Følg sprog, ord og pronominer, patienten benytter om egen krop og identitet.   Skrevet af: Camilla Tved, …

Fertilitet og familiedannelse for transmænd og transmaskuline Læs mere »

Fertilitet og familiedannelse for transkvinder og transfeminine

Highlights Patienter/par, som ikke kan forventes at opnå spontan graviditet og har behov for assisteret reproduktion, skal henvises til dette. Patienter, som er tilknyttet Center for Kønsidentitet, bør her have modtaget råd og vejledning ifht. fertilitet og reproduktion. Følg det sprog og de ord, patienten benytter om egen krop. Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og …

Fertilitet og familiedannelse for transkvinder og transfeminine Læs mere »

Fertilitet og familiedannelse for nonbinære

Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og sexolog Nonbinære transpersoner er mennesker, som ikke identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen, men som heller ikke entydigt, hvis overhovedet, identificerer sig binært som enten kvinder eller mænd.  Betegnelsen non-binær er et paraplybegreb for personer på trans-spektret, som oplever, at deres kønsidentitet ligger et sted …

Fertilitet og familiedannelse for nonbinære Læs mere »

Fertilitet og familiedannelse for interkønnede

Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og sexolog Interkønsvariationer er en paraplybetegnelse for medfødte variationer i kønskarakteristika. Variationerne har ingen sammenhæng med patientens kønsidentitet eller seksualitet, som varierer på linje med gennemsnitsbefolkningens.  Når personer med interkøn ønsker at stifte familie, og patienten ikke er tilknyttet specialafdeling, som i givet fald bør være ansvarlig for den reproduktive rådgivning, så kan følgende …

Fertilitet og familiedannelse for interkønnede Læs mere »

Fertilitet og familiedannelse for cismænd

Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og sexolog En cis-person er et menneske, der identificerer sig med det køn, det blev tildelt ved fødslen. Kønsidentitet siger ikke noget om et menneskes seksualitet, som kan variere på hele seksualitetsspektret.  Highlights Patienter/par, som ikke kan forventes at opnå spontan graviditet og har behov for assisteret reproduktion, skal henvises til dette. Assisteret reproduktion …

Fertilitet og familiedannelse for cismænd Læs mere »

Fertilitet og familiedannelse for ciskvinder

Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og sexolog En cis-person er et menneske, der identificerer sig med det køn, det blev tildelt ved fødslen. Kønsidentitet siger ikke noget om et menneskes seksualitet, som kan variere på hele seksualitetsspektret.  Highlights Patienter/par, som ikke kan forventes at opnå spontan graviditet og har behov for assisteret reproduktion, skal henvises til …

Fertilitet og familiedannelse for ciskvinder Læs mere »

Minoritetsetniske LGBT+ personer

Highlights LGBT+ personer i Danmark med anden etnicitet end dansk er særligt udsatte for mistrivsel. Det viser adskillige undersøgelser. Minoritetsetniske LGBT+ personer er derfor en sundhedsgruppe med en række særlige sundheds- og trivselsforhold, som du bør være opmærksom på: Generel nedtrykthed er mere udbredt. Selvmordsadfærd er langt mere udbredt. Studier viser, at en tredjedel af …

Minoritetsetniske LGBT+ personer Læs mere »

Aseksualitet

Hvad er aseksualitet? Aseksuelle personer oplever ikke eller kun i meget lav grad seksuel tiltrækning eller lyst og vil ofte betragte sex som irrelevant. Nogle opfatter deres aseksualitet som en seksuel orientering og dermed en del af deres identitet. For andre er det en tilstand, som kan være mere periodisk eller forbipasserende. Nogle betragter sig …

Aseksualitet Læs mere »

Stemmetræning for transpersoner

Stemmen kan betyde meget for ens opfattelse af køn. Er den lysere eller mørkere end hvad stemmer overens med personens kønsidentitet, kan det for nogen være stor kilde til ubehag – særligt i mødet med omverdenen. Mange transkønnede opsøger derfor stemmetræning til at imødekomme deres kønsidentitet.   Modtager du en patient med ønsket om stemmetræning, bør du: Henvise til kommunikationscenteret …

Stemmetræning for transpersoner Læs mere »

Hvad vil det sige at være nonbinær?

Nonbinære personer er personer, hvis kønsidentitet hverken er mand eller kvinde – det, man kalder det binære kønssystem. Nonbinær bliver både brugt som en specifik kønsidentitet og som et paraplybegreb for personer der oplever, at deres kønsidentitet er et sted i mellem de to kategorier, som begge køn på én gang eller helt uden for …

Hvad vil det sige at være nonbinær? Læs mere »

Chemsex

Brug af illegale stoffer i forbindelse med seksuel aktivitet er et voksende fænomen blandt mænd, der har sex med mænd. Som læge bør du fordomsfrit vejlede patienten om sundhedsfare, risikobegrænsning og muligheder for hjælp.  Hvad er ‘chemsex’?  ‘Chemsex’ er et begreb for seksuel aktivitet med brug af hårdere stoffer. Stofferne anvendes for at forbedre den seksuelle oplevelse og kan muliggøre længerevarende og mere …

Chemsex Læs mere »

Minoritetsstress

Minoritetsstress er en stressbelastning, der opstår som følge af at leve i et samfund, der ikke anerkender og forstår diversitet. Dårligt mentalt helbred og usund livsstil er mere udbredt blandt danske LGBT+ personer, og det kan minoritetsstress være forklarende årsag til. Highlights Minoritetsstress skyldes erfaringer med eller negative forventning om at blive mødt med fordomme og diskrimination eller uforståenhed på …

Minoritetsstress Læs mere »

Seksualliv hos LGBT+ seniorer

Seksualitet har ingen alder. Alligevel er ældre personers seksualitet ofte et tabubelagt emne. Dette skal du være opmærksom på ved spørgsmål om seksuel trivsel hos din ældre LGBT+ patient.   Ældre personer kan være særligt private omkring seksualitet og seksuel orientering. Særligt ældre LGBT+ personer, som er vokset op i en kultur, hvor for eksempel homoseksualitet og transkønnethed i meget lavere grad end i dag var bredt accepteret, kan have behov for at have en stor grad …

Seksualliv hos LGBT+ seniorer Læs mere »

Ældre LGBT+ personer: En overset sundhedsgruppe

Highlights Mange ældre LGBT+ personer holder deres identitet privat eller helt skjult for omverdenen. Ensomhed er særligt udbredt blandt ældre LGBT+ personer, da de sjældnere har børn og færre tætte familierelationer. LGBT+ seniorer oplever hyppigt uforståenhed og mangel på respekt i sundheds- og plejesektoren. Hjemmebesøg og flytning til plejehjem kan være stor kilde til stress …

Ældre LGBT+ personer: En overset sundhedsgruppe Læs mere »

Henvisning ved kønsidentitetsforhold

Patienter henvender sig til egen læge med spørgsmål vedrørende kønsidentitet. Det kan enten være med henblik på afklarende samtale om kønsidentitetsforhold og tvivlsspørgsmål, eller det kan være med henblik på henvisning til ét af landets behandlingscentre for kønsidentitetsforhold.   I begge tilfælde skal patienten henvises til Center for Kønsidentitet i enten Aalborg, Odense eller København.   Det er …

Henvisning ved kønsidentitetsforhold Læs mere »

Hvad er transkønnethed?

Transkønnethed eller kønsinkongruens er uoverensstemmelsen mellem det ved fødslen tildelte køn og det køn, man oplever sig som.   Det tildelte køn er det køn, som er skrevet på fødselsattesten. Det oplevede køn, er det køn, som personen identificerer sig med.  Begrebsforklaring: Transperson: Fællesbetegnende synonym for transkønnet person. Transmand: En person med tildelt kvindeligt køn, men …

Hvad er transkønnethed? Læs mere »

Råd til at tale om kønsidentitet med din patient

En patientsamtale vedrørende kønsidentitet kan kræve, at du er særlig opmærksom på din omgangstone og sprogbrug.   Læs også: Hvad er transkønnethed? Hvornår er det relevant?   Patientens kønsidentitet kan være relevant information at komme ind på ved en konsultation i en række situationer. Vær dog også opmærksom på, hvornår det ikke er relevant. Spørg kun ind …

Råd til at tale om kønsidentitet med din patient Læs mere »

Særlige sundhedsrisici hos transpersoner

Danske transpersoner er negativt repræsenteret i sundhedsstatistikkerne – særligt når det kommer til mentalt helbred. Her er en række særlige sundhedsrisici, du som læge bør være opmærksom på.   Nogle transpersoner er tilbageholdne med at komme til lægen. For nogen kan det være et ubehageligt rum med megen fokus på krop og anatomi. Det kan betyde, at deres sundhedsproblematikker i mindre …

Særlige sundhedsrisici hos transpersoner Læs mere »

Særlige sundhedsrisici: Mænd, der har sex med mænd

Der gør sig en række særlige sundhedsforhold gældende for mænd, der har sex med mænd (MSM). Følgende er et overblik over faktorer, du som praktiserende læge skal være særligt opmærksom på. Følgende sundhedsrisici er særligt relevante for cismænd. Det vil sige mænd, der identificerer sig med samme køn, som de er tildelt ved fødslen.   Seksuelt …

Særlige sundhedsrisici: Mænd, der har sex med mænd Læs mere »

Særlige sundhedsrisici: Kvinder, der har sex med kvinder

Dårligere mentalt helbred er mere udbredt hos kvinder, der har sex med kvinder (KSK) end den heteroseksuelle befolkning. Her er en oversigt over særlige sundhedsudfordringer hos KSK, du som læge skal være opmærksom på. Følgende sundhedsrisici er særligt relevante for ciskvinder. Det vil sige kvinder, der identificerer sig med samme køn, som de er tildelt ved …

Særlige sundhedsrisici: Kvinder, der har sex med kvinder Læs mere »

PrEP og hiv-forebyggelse

PrEP er en forebyggende medicin, som nedsætter risikoen for hiv. Som egen læge ordinerer du behandling via henvisning til landets infektionsmedicinske afdelinger.  Highlights PrEP er forebyggende medicin til patienter i særlig risikozone. PrEP ordineres via henvisning til landets infektionsmedicinske afdelinger. Medicinen kan også udleveres i AIDS-fondets checkpoint i København uden lægelig henvisning. PEP er en akut HIV-medicin, …

PrEP og hiv-forebyggelse Læs mere »

Alle med en livmoder bør screenes

HPV kan smitte via al seksuel kontakt, og derfor bør alle med uterus og vagina få foretaget regelmæssig cervikal cytologi.  Highlights Alle uanset køn og seksuel praksis kan blive smittet og selv smitte andre med HPV. HPV smitter nemt via hænder, mund, skede, penis og anakt. Derfor smitter virussen også ved sex mellem kvinder og andre personer …

Alle med en livmoder bør screenes Læs mere »

Hvad forstås ved ’Mænd, der har sex med mænd’?

Mænd, der har sex med mænd, er et bredt begreb for alle, der identificerer sig som mænd og har sex med andre, der identificerer sig som mænd.   Det betyder, at begrebet dækker over homoseksuelle, biseksuelle, queer og panseksuelle mænd samt mænd, der betegner sig selv som heteroseksuelle, men har eller har haft sex med andre mænd.   Læs også: Særlige sundhedsrisici: Mænd, der …

Hvad forstås ved ’Mænd, der har sex med mænd’? Læs mere »

HPV-risici hos transkvinder og mænd, der har sex med mænd

Transkvinder og mænd, der har sex med mænd, har øget risiko for udvikling af analkræft som følge af HPV og bør i visse tilfælde anbefales HPV-vaccine.  Highlights Transkvinder og mænd, der har sex med mænd, har øget forekomst af analkræft samt risiko for udvikling af peniskræft og mundhulekræft som følge af HPV. Man bør overveje at tage en snak …

HPV-risici hos transkvinder og mænd, der har sex med mænd Læs mere »

Ensomhed hos LGBT+ personer

Ensomhed er et mere udbredt fænomen hos LGBT+ personer end den resterende befolkning. Ensomhed er en alvorlig trivselstilstand, som kan medføre afledte sundhedsproblemer. Derfor bør du medtænke ensomhed som risikofaktor hos din LGBT+ patient.   Tilbud og rådgivningsmuligheder  Samtaleterapi hos egen læge.  Samtaleterapi hos psykolog.  ‘Besøgsvennerne’ er en ordning hos LGBT+ Danmark, hvor frivillige besøgsvenner matches med ensomme LGBT+ personer og tilbyder socialt samvær. …

Ensomhed hos LGBT+ personer Læs mere »

Sådan gør du den objektive undersøgelse tryg og samtykkebaseret

Tag pauser, tal proceduren igennem, aftal sprogbrug. Her er en række råd, du kan bruge til at gøre din oplevelse med lægeundersøgelser tryggere og bedre.  Highlights Aftal sprogbrug, spørg gerne, hvilke ord patienten foretrækker, at du bruger om deres krop, kropsdele eller identitet. Præsenter patienten for hele proceduren i detaljer, så patienten er velinformeret og indforstået med handlingsplanen, før …

Sådan gør du den objektive undersøgelse tryg og samtykkebaseret Læs mere »

Infektioner hos kvinder, der har sex med kvinder

Desværre eksisterer en udbredt misforståelse om, at kvinder, der har sex med kvinder (KSK) har meget lav om nogen risiko for seksuelt overførte infektioner. Adskillige sygdomme smitter hos KSK, og det bør du som læge kunne rådgive din patient om. Highlights Kvinder, der har sex med kvinder smittes også af seksuelt overførte infektioner. Herpes, HPV, …

Infektioner hos kvinder, der har sex med kvinder Læs mere »

Normkritisk sexologi

Sexologiske patientsamtaler kan hænde i almen praksis. Når det sker, er det vigtigt, at du er kritisk overfor de normer og antagelser, du ubevidst bringer med ind i behandlingen.  Klinisk sexologi er aldrig komplet objektiv. Yder du som læge sexologisk hjælp til en patient i almen praksis, vil du altid bære normer, konventioner og værdier med dig ind i din vurdering og rådgivning. …

Normkritisk sexologi Læs mere »

Hvad forstås ved ‘Mænd, der har sex med mænd’?

Mænd, der har sex med mænd, er et bredt begreb for alle, der identificerer sig som mænd og har sex med andre, der identificerer sig som mænd.   Det betyder, at begrebet dækker over homoseksuelle, biseksuelle, queer og panseksuelle mænd samt mænd, der betegner sig selv som heteroseksuelle, men har eller har haft sex med andre mænd.   Vedrørende transpersoner  Kategorien mænd inkluderer også transmænd - det vil …

Hvad forstås ved ‘Mænd, der har sex med mænd’? Læs mere »

Hvad forstås ved ‘Kvinder, der har sex med kvinder’?

Kvinder, der har sex med kvinder, er et bredt begreb for alle, der identificerer sig som kvinde og har sex med andre, der identificerer sig som kvinder.   Det betyder, at begrebet dækker over homoseksuelle, biseksuelle, queer og panseksuelle kvinder samt kvinder, der betegner sig selv som heteroseksuelle, men har eller har haft sex med andre kvinder.   Læs også: Særlige sundhedsrisici: Kvinder, der har sex med kvinder. Vedrørende transpersoner  Kategorien kvinder inkluderer …

Hvad forstås ved ‘Kvinder, der har sex med kvinder’? Læs mere »

Emotionel skade

Krænkende oplevelser og mangel på respekt i sundhedssystemet kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for LGBT+ patienter. Derfor skal utilsigtede hændelser af emotionel skade tages lige så seriøst som fysiske skader og fejlbehandling. Manglende anerkendelse og respekt, hvad end utilsigtet eller ej, er desværre en virkelighed for nogle LGBT+ personer i deres møde med sundhedssektoren.   En rapport udarbejdet …

Emotionel skade Læs mere »

Råd til at tale om seksualitet med din LGBT+ patient

Seksuel praksis kan være et tabubelagt emne for både patient og læge trods dens sundhedsmæssige vigtighed. Så hvordan sørger du bedst for, at dialogen om seksualliv forbliver åben og tillidsfuld?   Highlights Bryd det gensidige tabu ved at signalere åbenhed og fordomsfrihed. LGBT+ personers seksuelle praksis kræver ingen nødvendig specialviden. Brug neutralt sprogbrug (f.eks. ”partner” frem …

Råd til at tale om seksualitet med din LGBT+ patient Læs mere »

Tips til en LGBT+ venlig praksis

LGBT+ personer kan opleve det vanskeligt at være åben og ærlig om seksuel orientering og kønsidentitet hos egen læge. Det kan resultere i, at de bliver væk. Her er en række råd til, hvordan du kan afhjælpe tendensen.   Highlights Fortæl patienten, at seksualliv, kønsidentitet og parforhold er velkomne emner, og giv patienten mulighed for at åbne sig op om sit privatliv …

Tips til en LGBT+ venlig praksis Læs mere »