lgbtsundhed

Om LGBT+ sundhed.dk

LGBTsundhed.dk er din nye informationsside om LGBT+ personers sundhed og møde med egen læge. Hjemmesiden rummer artikler om alt fra sikker sex til mental sundhed og er målrettet henholdsvis sundhedsfagligt personale samt homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede, nonbinære, interkønnede og andre kønslige og seksuelle minoriteter.

LGBT+ personer møder særlige udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Tabu, fordomme, uvidenhed og berøringsangst skaber barrierer mellem patient og læge, og det medvirker til LGBT+ personernes negative repræsentation i adskillige sundhedsstatistikker.

Målet med denne side er derfor at bidrage med viden til begge parter, så mødet mellem den almen praktiserende læge og LGBT+-patienten bliver mere åbent, tillidsfuldt og velinformeret.

LGBTsundhed.dk et opslagsværk, som du kan læse og bruge til at forberede dig forud for et møde med din læge/din LGBT+ patient. Siden vil løbende blive opdateret, men er der et bestemt emne du gerne vil læse om, som ikke allerede findes på siden, så send en mail til lgbtsundhed@lgbt.dk.

Hjemmesiden er udarbejdet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Yngre Læger på foranledning af Sundhedsstyrelsen. Alle artikler er forfattet i samarbejde med og godkendt af fagpersoner.