lgbtsundhed

Om LGBT+ sundhed.dk

LGBTsundhed.dk er din nye informationsside om LGBT+ personers sundhed og møde med egen læge. Hjemmesiden er målrettet henholdsvis LGBT+ personer og sundhedsfagligt personale og rummer artikler om alt fra sikker sex til mental sundhed.

LGBT+ personer møder særlige udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Tabu, fordomme, uvidenhed og berøringsangst skaber barrierer mellem patient og læge, og det medvirker til LGBT+ personernes negative repræsentation i adskillige sundhedsstatistikker.

Målet med denne side er derfor at bidrage med viden til begge parter, så mødet mellem den almen praktiserende læge og LGBT+-patienten bliver mere åbent, tillidsfuldt og velinformeret.

LGBTsundhed.dk et opslagsværk, som du kan læse og bruge til at forberede dig forud for et møde med din læge/din LGBT+ patient. Siden vil løbende blive opdateret, men er der et bestemt emne du gerne vil læse om, som ikke allerede findes på siden, så send en mail til lgbtsundhed@lgbt.dk.

Hjemmesiden er udarbejdet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Yngre Læger på foranledning af Sundhedsstyrelsen. Alle artikler er forfattet i samarbejde med og godkendt af fagpersoner.