lgbtsundhed

LGBT+
Sundhed

Hvornår er det relevant at tale med din læge om din seksualitet eller kønsidentitet? Og hvordan tager du hul på samtalen?

Din relation til din læge kan være afgørende for din sundhed, men for nogle LGBT+ personer kan det være utrygt at gå til lægen. Nogen oplever, at lægen overser deres seksualitet eller kønsidentitet. Andre oplever, at det er det eneste, lægen ser, uanset hvad de kom for at tale om. Nogen er bange for ikke at blive forstået eller at blive mødt med skepsis, fordomme og uvidenhed. Andre har oplevet decideret forskelsbehandling og diskrimination.

Din læge er din indgangsvinkel til hele sundhedssektoren, så det er vigtigt, at du føler dig tryg, når du går til lægen. Derfor har LGBT+ Danmark i samarbejde med Yngre Læger udviklet denne side, som skal klæde både dig og din læge på til et tryggere møde.

På siden kan du finde artikler, der vejleder dig om, hvordan du bedst tilgår din læge, og hvad din læge kan hjælpe dig med. Hvordan taler du om kønsidentitet med din læge? Hvilke sundhedsrisici skal du selv være opmærksom på som LGBT+ person? Og hvad gør du, hvis du ikke oplever, du får den rette behandling?

På søgesiden kan du sortere i artiklerne, så du nemmest finder dem, der er mest relevante for dig. Du kan også klikke dig direkte ind på det emne, du leder efter.

Artiklerne er skrevet af LGBT+ Danmark i samarbejde med relevante fagpersoner. Siden bliver løbende opdateret, men har du kommentarer eller ønsker til artikler, så skriv endelig til os.

Faglige bidragsydere:

 • Jan Fouchard, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. 
 • Christian Graugaard, professor, ph.d., Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet 
 • Jesper Holst Bossel Christensen, Formand for FYAM-udvalget, Dansk Selskab for Almen Medicin 
 • Kim Agerholm Brogaard, Cand.med., HU almen medicin, Yngre Lægers bestyrelse, Fmd Almen Praksis Udvalget 
 • Lucia Pop, overlæge, Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital
 • Astrid HøjgaardFECSM, Formand for SSSM, Ledende overlæge, Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital 
 • Camilla Tved, jordemoder og sexolog
 • Mikkel Fode, M.D., PhD, FECSM, Urologisk Afdeling, Roskilde Universitetshospital 
 • Nina Lildal-Schrøder, Cand.psych.aut., Specialist i Psykopatologi 
 • Helga Schultz, Formand, Yngre Læger
   
 • Yngre Læger 
 • Dansk selskab for Patientsikkerhed 
 • Forening for Støtte til Transkønnede børn 
 • Foreningen for Aseksuelle i Danmark  
 • Intersex Danmark

Se også

På patienthåndbogen kan du læse en række artikler skrevet af fagpersoner særligt om LGBT+ personers sundhed.

LGBT+ Danmarks certificerede rådgivningstilbud til LGBT+ personer.