lgbtsundhed

Om LGBT+
sundhed

Har du styr på, hvordan du skaber den bedste praksis for dine LGBT+ patienter?

Denne side handler om LGBT+ personer sundhed. LGBT+ dækker over lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre der bryder med normer for køn, krop og seksualitet. Omkring 10% af alle danskere er ikke heteroseksuelle eller cis-kønnede. Det svarer til over 150 af dine patienter. Her på siden kan du læse om, hvordan du skaber en bedre praksis for dem.

LGBT+ personer i Danmark har dokumenteret særlige sundheds- og trivselsudfordringer hos LGBT+ personer i sammenligning med den heteroseksuelle og ciskønnede befolkning. Der er flere årsager af, men det skyldes blandt andet, at mange LGBT+ personer ikke samme udbytte af samfundets sundhedsydelser som den øvrige befolkning – herunder egen læge.

Nogen er bange for ikke at blive forstået og at blive mødt med skepsis, fordomme og uvidenhed. Andre har oplevet decideret forskelsbehandling og diskrimination. Som læge i almen praksis er du dine patienters indgangsvinkel til hele sundhedssektoren, så tillid og åbenhed mellem læge og patient er afgørende.

På denne side kan du finde artikler, der vejleder dig om, hvordan du bedst tilgår din LGBT+ patient. Hvordan taler du om kønsidentitet med din LGBT+ patient? Hvordan sørger du for at bruge et inkluderende sprog? Og hvilke sundhedsrisici er der særligt for LGBT+ personer?

På søgesiden kan du sortere i artiklerne, så du nemmest finder dem, der er mest relevante for dig. Du kan også klikke dig direkte ind på det emne, du leder efter.

LGBTsundhed.dk er udarbejdet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Yngre Læger på foranledning af Sundhedsstyrelsen. Alle artikler er skrevet i samarbejde med og godkendt af fagpersoner. Har du kommentarer, spørgsmål eller ønsker til artikler er du velkommen til at kontakte os.

Faglige bidragsydere:

 • Jan Fouchard, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. 
 • Christian Graugaard, professor, ph.d., Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet 
 • Jesper Holst Bossel Christensen, Formand for FYAM-udvalget, Dansk Selskab for Almen Medicin 
 • Kim Agerholm Brogaard, Cand.med., HU almen medicin, Yngre Lægers bestyrelse, Fmd Almen Praksis Udvalget 
 • Lucia Pop, overlæge, Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital
 • Astrid HøjgaardFECSM, Formand for SSSM, Ledende overlæge, Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital 
 • Camilla Tved, jordemoder og sexolog
 • Mikkel Fode, M.D., PhD, FECSM, Urologisk Afdeling, Roskilde Universitetshospital 
 • Nina Lildal-Schrøder, Cand.psych.aut., Specialist i Psykopatologi 
 • Helga Schultz, Formand, Yngre Læger
   
 • Yngre Læger 
 • Sundhedsstyrelsen 
 • Dansk selskab for Patientsikkerhed 
 • Forening for Støtte til Transkønnede børn 
 • Foreningen for Aseksuelle i Danmark  
 • Intersex Danmark

Se også

Lægehåndbogens underside om emner vedrørende LGBT-personer. 

LGBT Health er et peer-reviewed akademisk tidsskrift om LGBT+ personers sundhed.