Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og sexolog

Som transkvinde kan du (endnu) ikke selv bære graviditeter, men du kan stifte familie ved at benytte dine egne sædceller eller donorsæd til at gøre en partner gravid. 

Dine muligheder for at danne familie afhænger af din behandlingshistorik. Derudover kan dine muligheder afhænge af din(e) partner(e). Orienter dig eventuelt i følgende artikler, hvis din eller en af dine partnere er ciskvinde, cismand, transmand, nonbinær eller interkønnet. 

Samtalen med lægen 
Ønsker du at undersøge dine muligheder for at danne familie, kan du i første omgang tale med din egen læge. Lægens vigtigste opgave i denne henseende er at informere dig om dine muligheder og eventuelt henvise dig videre til fertilitetsbehandling. Har du eller din(e) partner(e) ikke mulighed for at blive gravid via samleje, skal lægen henvise dig til assisteret reproduktion, hvis du har behov for det. 

For nogen, kan samtalen om fertilitet med lægen være kilde til socialt og kønsligt ubehag. Derfor kan du med fordel: 

  • Fortælle hvilket sprog, ord og begreber, du ønsker, at lægen bruger om din krop, identitet og reproduktive organer. 
  • Tage bisidder med. Det kan være den partner, du ønsker at blive gravid med, eller en anden person, som du er tryg med. Læs også: Kan jeg få en ven eller familiemedlem med til lægen? 
  • Forberede dig forud mødet med din læge. Jo mere du selv er bevidst om dine muligheder for graviditet eller familiedannelse, jo tryggere kan samtalen blive for dig. 

Inden samtalen med lægen kan det desuden være en fordel at tænke over, om du allerede er afklaret med følgende: 

  • Har du en partner, som kan og vil være gravid? 
  • Ønsker du at benytte egne sædceller – og i givet fald – hvad er din behandlingshistorik ift. kirurgi og hormonterapi? 
  • Har du fået undersøgt din sædkvalitet, og er du i stand til at få en udløsning? 
  • Har du fået nedfrosset sæd, før du påbegyndte kønsbekræftende behandling? 
  • Ønsker du at benytte donorsæd? 
Nærbillede af ung person med langt hår og hånden på siden af hovedet.
Selvom transkvinder (endnu) ikke selv kan bære graviditet, har du flere muligheder for at danne familie. Det afhænger bl.a. af din(e) partner(e) og din behandlingshistorik. Tal med din læge herom.

Juridiske forhold 

Som transkvinde kan du fortsat ikke opnå et juridisk forældreskab i overensstemmelse med dit køn. Det vil i praksis sige, at du som transkvinde alene kan anerkendes som mand og far for dine børn, også selvom dit cpr-nr. status er kvinde, at du på alle juridiske dokumenter og i alle systemer er registret som kvinde, og du reelt er barnets mor. Dette er naturligvis et problem og en kilde til sorg og frustration for mange. 

Surrogatmoderskab 

Surrogatmoderskab/surrogacy er, hvor en person med livmoder bærer og føder et barn, som det derefter afgiver til en anden familie. I Danmark er det et kontroversielt område. Kommercielt surrogacy, hvor der er penge mellem parter, som er bosat i Danmark, er ikke tilladt. Surrogacy, hvor modtagerparret er bosat i Danmark, og den gravide bosiddende i et andet land, foregår typisk gennem internationale bureauer og er økonomisk og juridisk meget komplekst. Er der ikke penge imellem parterne og er alle involverede bosat i Danmark, så er surrogacy ikke ulovligt, og kan gennemføres med alles samtykke, om end en sådan aftale ikke er juridisk bindende. 

Har du og din(e) partner(e) ikke mulighed for at blive gravide selv, kan dette være en mulighed. 

Andre familieformer 

Du kan også danne familie ved at donere din sæd til en relation med livmoder eller eksempelvis et lesbisk par og danne familie – med eller uden egen partner involveret. 

Vær opmærksom på, at juridiske forælderrettigheder, og dermed også barselsrettigheder mv., i Danmark kun kan tilfalde to personer. Ønsker du at stifte familie med flere end to forældre, bør du sikre dig omhyggeligt juridisk og økonomisk ad anden vej. 

Søg støtte og rådgivning 

For nogle familier kan et fertilitetsforløb være psykisk tærende – ikke mindst som LGBT+ person, hvor man kan møde særlig modstand eller skepsis fra omverdenen. Du kan med fordel søge hjælp og støtte i forbindelse med dit familiedannelsesforløb, hvor der kan være behov for spejling og støtte tilpasset netop din familieform. 

LGBT+ Danmarks rådgivning tilbyder telefonisk, skriftlig og fysisk rådgivning. Rådgiverne har erfaring med netop LGBT+ personers spørgsmål om fertilitet, og vil kunne bistå med både social, psykisk og juridisk hjælp. Læs mere om rådgivningen her. 

Nogle terapeut- og psykologpraksisser specialiserer sig særligt i borgere med LGBT+ baggrund og disses udfordringer. Disse vil også være en mulighed at opsøge.