Mangel på respekt og anerkendelse i sundhedssystemet kan have stor betydning for din lyst til at gå til læge og derfor for din sundhed. Emotionel skade er en skade på din værdighed og kan være lige så alvorlig som utilsigtet fysisk skade. 

Har du oplevet, at du konsekvent bliver mødt med forkert navn eller personligt stedord? At dit sygesikringskort med et nyt CPR-nummer bliver afvist ved receptionen, eller at din partner bliver afvist som nærmeste pårørende, fordi vedkommende har samme kønsidentitet som dig selv? 

Mikroaggressioner og stigmatisering er desværre en virkelighed for nogle LGBT+ personer i deres møde med sundhedssektoren. Det er de færreste tilfælde, hvor sundhedspersonalet overhovedet er bevidst om, at deres adfærd eller sprogbrug opleves krænkende eller sårende. Men om handlingen var tilsigtet eller ej, gør ikke skaden mindre.  

En skade på din værdighed 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder med begrebet ‘emotionel skade’. De har kigget til Beth Israel Hospital i Boston, som i mange år har registreret utilsigtede hændelser af emotionel karakter på lige fod med utilsigtede fysiske skader, som registreres hele tiden i sundhedsvæsenet.  

Nogle gange kan emotionel skade tilmed have længerevarende konsekvenser end en fysisk skade. Oplever man krænkende adfærd, fordomsfuldhed eller konsekvent uforståenhed, vil det for nogle resultere i længerevarende mistillid til sundhedssystemet, og at man bliver væk fra egen læge selv i situationer, hvor man ville behøve behandling.  

LGBT+ personer kan være særligt udsatte 

Alle mennesker kan blive udsat for emotionel skade. Beth Israel Hospital i Boston definerer begrebet som “skader på en patients værdighed, der kan opstå, hvis der ikke udvises passende respekt for patienten som person.”  

Kigger vi til de undersøgelser, der er foretaget på området, er diskrimination af LGBT+ personer en reel trussel mod deres sundhed og trivsel. Emotionel skade kan derfor være et særligt brugbart begreb, når vi skal forklare den sundhedsmæssige ulighed, som danske LGBT+ personer desværre er underlagt. 

Portræt af person med kort, farvet rødt hår, der kigger melankolsk op til siden
Emotionel skade opstår, når sundhedspersonale ikke behandler en patient med respekt eller måske direkte krænker patienten. Konsekvenserne kan i visse tilfælde være større end fysisk skade, da emotionel skade grundlæggende kan påvirke patientens tillid til sundhedssystemet.

Din oplevelse er ikke unik 

I Danmark er det desværre endnu ikke muligt at registrere skader forvoldt af emotionel ufølsomhed eller respektløshed. Men begrebet emotionel skade kan stadig være vigtigt for dig at kende.  

Har du oplevelser og erfaringer med krænkende adfærd i sundhedssektoren, kan begrebet være en støtte til at vide, at du ikke er alene, og at det desværre er et problem, der gør sig gældende i det danske sundhedssystem. Den skade, du måtte opleve, er helt reel og kan betegnes som en utilsigtet skade af emotionel karakter.  

Arbejder på forandring

LGBT+ Danmark arbejde i samarbejde Dansk Selskab for Patientsikkerhed på at få udbredt begrebet i det danske sundhedsvæsen. Der er samtidig brug for at blive klogere på området, og de konsekvenser emotionel skade kan have for den enkelte.  

Håbet er, at det på sigt vil blive taget lige seriøst som noget, vi skal arbejde systematisk med at forebygge ligesom med utilsigtede fysiske skader.  

Artiklen er skrevet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.