Som udgangspunkt er det ikke muligt at skifte til et navn, der betegner et andet køn end det, du juridisk er registreret som. Dog muliggør en paragraf i navneloven transkønnede at skifte kønsligt fornavn, hvis personen indhenter udtalelse fra Center for Kønsidentitet.  

Ansøgning om navneændring uden skift af CPR-nummer skal du indgive til personregisterføreren, der videresender ansøgningen til Familieretshuset, som indhenter en udtalelse fra CKI om, hvorvidt du er transkønnet eller kan ligestilles hermed. 

På mange måder er denne paragraf i loven et levn fra tiden før loven om juridisk kønsskifte, og derfor ser mange både dens indhold og ordlyd som forældet (f.eks. brugen af begrebet transseksuel).  

For at kunne skifte fornavn til et navn, der tilhører det, der juridisk betegnes som “det modsatte køn” uden at skifte CPR-nummer, må en fagperson fra Center for Kønsidentitet altså validere, at personen rent faktisk er “transseksuel” eller tilsvarende. Det kan af mange opleves umyndiggørende. Sagsbehandlingen kan ligeledes kræve lige så lang tid, som når du vil gennemføre juridisk kønsskifte. 

For nogen vil denne lov dog stadig være en god mulighed. Det kan være af forskellige årsager – så som talblindhed og de problemer, der måtte opstå som følge af nyt CPR-nummer, eller en anden grund til at man ønsker at beholde sit CPR-nummer. 

I de fleste tilfælde vil juridisk kønsskifte – og dermed skift af CPR-nummer – dog være at foretrække.  

Læs mere på Retsinformations hjemmeside. 

Kønsneutrale navne 

Du vil dog altid kunne skifte til et af de navne, som er registreret som kønsneutralt uden at skifte CPR-nummer.  

På Familieretshusets hjemmeside kan du søge i alle godkendte navne og klikke “unisex” af. Det kan give dig en liste over alle kønsneutrale navne, som ikke kræver skift af CPR-nummer.