Er du nervøs for at tage til lægen alene? Har du behov for en ven eller et familiemedlem til at overhøre samtalen eller hjælpe dig med at få spurgt om de rigtige ting?  

I Danmark er det din ret som patient at kunne få en såkaldt bisidder med til konsultation hos egen læge eller hospitalet.  

Hvad er en bisidder? 

En bisidder kan være hvem som helst, som du har tillid til, og du vælger selv vedkommende. En bisidder kan være din tryghed og støtte dig i at få sagt det, du gerne vil sige til lægen. Men vedkommende kan også hjælpe dig med at overhøre samtalen, så du ikke glemmer de informationer lægen eller sundhedspersonalet giver dig.  

Det kan være en god idé at oplyse lægen på forhånd om, at der vil være en bisidder til stede under konsultationen.  

Du kan klage over afslag 

I nogle sjældne og helt særlige tilfælde kan lægen nægte tilstedeværelsen af en bisidder. Er du utilfreds over den beslutning, kan du henvende dig til regionens patientkontor, som kan hjælpe dig med at indsende en officiel klage.