Din kommune tilbyder hjælp til at træne din stemme til et mere maskulint eller feminint udtryk. Det dækkes under reglerne for “lov om specialundervisning for voksne”. Stemmetræning foregår gennem dit lokale kommunikationscenter og er gratis ved visitation, hvis din kommune godkender din ansøgning.  

Hvad er stemmetræning? 

Stemmen kan betyde meget for ens opfattelse af køn. Er den for lys eller mørk i forhold til personens kønsidentitet, kan det for nogen være stor kilde til ubehag – særligt i mødet med omverdenen. Gennem en række øvelser kan stemmen trænes til at blive mørkere eller lysere. Det kan en logopæd hjælpe dig med i et individuelt tilrettelagt undervisningsprogram, hvor I arbejder med afspænding, vejrtrækning, tonehøjde, klang, artikulation, kropssprog og andre kommunikationstræk.

Yngre person med briller sidder på stol og smiler med den ene hånd bag hovedet.
Stemmen kan have stor betydning for nogle personers opfattelse af køn og kønsidentitet. I din bopæls kommune kan du ansøge om gratis stemmetræning med henblik på at gøre den lysere eller mørkere.

Hvordan bliver du henvist? 

Det er ikke et krav at blive henvist fra lægefaglig person. Du kan selv kontakte dit lokale kommunikationscenter i den kommune du bor i og efterspørge en udredningssamtale med henblik på behandling. 

Hvis kommunikationscentret vurderer, at der er behov for taleundervisning, anbefaler de bopælskommunen at visitere dig til et behandlingstilbud med logopæd. 

Bopælskommunen vurderer, om du kan få finansieret dit forløb på baggrund af den henvisning, der laves fra Kommunikationscenteret. Her vurderes omfanget af “funktionsnedsættelse vedrørende adgang til samfundslivet”.  

Altså skal du beskrive, hvordan din stemme påvirker din adgang til samfundet f.eks. grundet dysfori. Det er altså vigtigt, at henvisningen/vurderingen, der sendes til kommunen er så fyldestgørende som muligt og beskriver grundlaget for træningsbehov grundigt.  

Hvis du får afslag 

Afviser kommunen vurderingen, er der mulighed for at klage over deres beslutning til Ankestyrelsen. Her vil kommunen ofte sende en beskrivelse af, hvordan dette fungerer. Du vil dog stadig mod betaling kunne få undervisning i stemmetræning. 

Det kan ofte være styrkende for din ansøgning, at få en henvisning til kommunen via læge.  

Er du tilknyttet et af landets tre Centre for Kønsidentitet, kan du få din kontaktperson til at lave en henvisning med de nødvendige informationer.  

Er du ikke tilknyttet Center for Kønsidentitet, kan du bede din læge om en henvisning. Enten vil lægen i første omgang henvise dig til en øre-, næse- og halslæge, som kan indstille henvisningen. I andre tilfælde vil din egen læge kunne henvise direkte til kommunikationscenteret  

Til transpersoner i skolealderen 

Transkønnede børn og unge og deres forældre kan rette henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i bopælskommunen for stemme- og talerådgivning, hvis transpersonen er i skolealderen (t.o.m. 9. klassetrin). Herefter har transpersonen mulighed for at få rådgivning og eventuelt søge om undervisning på bopælskommunens kommunikationscenter.

Apps til stemmetræning 

Nogle stemmetrænere anbefaler apps, som kan hjælpe dig til at træne din stemme i en lysere eller mørkere retning.  

Voice Pitch Analyzer kan hjælpe dig med at se, hvor dyb eller lys din stemme er, og kan være et redskab til at imødekomme dine ønsker om en ændret stemme.  

Vær dog opmærksom på, at du let kan komme til at overanstrenge og skade din stemme. Derfor vil det bedste altid være, at få hjælp fra en professionel logopæd, der kan give dig fagligt funderede øvelser og træningsprogrammer.