Din egen læge er din indgangsvinkel til et videre sundhedsforløb for dit transkønnede barn. Men hvad præcis er lægens rolle, og hvordan forbereder du dig bedst til en samtale om dit barns kønsidentitet?  

Det kan være, du går med tanker om, at dit barn kunne være transkønnet. Det kan også være, at dit barn allerede er fuldt bevidst om egen kønsidentitet og klar til et videre forløb mod kønsbekræftende behandling. I begge tilfælde er din læge din indgangsvinkel til et forløb, som kan hjælpe dit barn videre mod udredning og behandling.  

Desværre viser erfaring, at viden om transkønnethed generelt samt viden om udrednings- og behandlingsprocessen i sundhedssystemet er kan være mangelfuld i dele af den primære sektor herunder egen læge. Derfor kan det være en god idé, at du som forælder forbereder dig forud for en konsultation med lægen, og at du er bevidst om, hvad din læges rolle er, og hvordan processen bør forløbe sig.  

Din læges rolle 

I første omgang er din læges primære rolle at henvise til Sexologisk Klinik på Rigshospitalet i København. Det er det eneste sted, hvor børn under 18 år udredes for transkønnethed og opstarter behandling.  

Det betyder, at din læge ikke selv skal udrede dit barns transkønnethed, og det betyder også, at dit barn ikke skal henvises til andre steder såsom psykiatrien.  

Skulle der opstå tvivl hos lægen om henvisningsmuligheder, så kan du med fordel anbefale dem at kontakte Sexologisk Klinik direkte eller orientere sig på deres hjemmeside. 

Kort om processen 

Når dit barn er henvist til Sexologisk Klinik vil barnet og omsorgspersonerne gennemgå en række samtaler. I vil skulle deltage i fem samtaler – nogle kun mellem behandler og barn, andre mellem behandler og omsorgspersoner og endeligt nogle med alle parter.  

Herefter vil I blive henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital i København, hvor barnet vil skulle gennemgå en række psykologiske tests og udredes for psykiatriske diagnoser.  

Efter udredningen og samtaleforløbet vil I drøfte behandlingsmulighederne sammen med jeres behandler. Vurderer I, at I er klar til medicinsk kønsbekræftende behandling, vil I blive henvist til Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet i København, som vil igangsætte denne.  

Læs også mere detaljeret om forløbet i Region Hovedstadens pjece her.  

Hjælp og støtte udenfor sundhedssystemet 

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn (FSTB) tilbyder ugentlig telefonisk rådgivning om transkønnede børn og unge. Rådgivningen varetages af forældre til transkønnede børn, og vil kunne hjælpe med støtte og råd til, hvordan du som pårørende håndterer situationen. 

Derudover arrangerer foreningen netværksmøder og sommertræf for forældre og transkønnede børn og unge rundt omkring i landet. Her vil I have mulighed for at udveksle erfaringer eller blot nyde hyggeligt selskab med ligesindede. Orienter dig i deres kalender for arrangementer. 

Du kan også altid benytte LGBT+ Danmarks rådgivning i Aarhus og København. Læs mere om LGBT+ Danmarks rådgivning her.  

Til den unge:  

Er du under 18 år og transkønnet, eller går du med overvejelser om din kønsidentitet?  

LGBT+ Danmarks rådgivning er åben for alle. Du kan ringe eller møde fysisk op og få hjælp til alle spørgsmål og emner, du kunne have lyst til at tale om. Rådgivningen varetages af frivillige LGBT+ personer, som har stor erfaring med at rådgive og hjælpe andre LGBT+ personer. Læs mere om rådgivningen her. 

AURA er et fællesskab for alle unge under 18 år, der bryder med normerne for køn eller seksuel orientering. Her kan du møde jævnaldrende i trygge rammer over brætspil, filmvisning eller noget helt andet. AURA findes i København, Vejle, Aabenraa, Esbjerg, Viborg, Aarhus, Aalborg. Derudover er der AURA fællesskaber på vej i Næstved, Randers og Holstebro og Odense. Læs mere om AURA på hjemmesiden.