Har du skiftet personnummer?  Her er en guide til, hvad du skal huske at foretage dig, så dine oplysninger hos offentlige og private instanser er korrekte.  

Vejledning om juridisk kønsskifte, og hvordan du ansøger, finder du på cpr.dk 

Kontakt alle instanser direkte 

Som udgangspunkt bliver alle offentlige og private it-systemer, der trækker data fra CPR, informeret om ændringen samme dag, som du modtager dit nye personnummer.  

Men praksis har vist, at der opstår systematisk fejl, og at informationen om ændringen ofte ikke når frem. Derfor bør du selv tjekke op hos de relevante instanser og tjekke om oplysningerne er blevet opdateret. 

Du skal henvende dig direkte til instansen og bede dem om at overdrage de registrerede oplysninger tilknyttet dit gamle nummer til dit nye nummer.  

Center for Kønsidentitet, NemID, bank, SKAT, A-kasse, fagforening, uddannelsesinstitution, kørekort, pas, forsikring, licens, SU-kontor, telefonselskab og din arbejdsplads er blot få eksempler på instanser, der benytter sig af dit CPR-nummer.  

Du skal kontakte alle instanser og forvaltninger, som du har underskrevet en form for kontrakt med.  

Yngre person med briller sidder på stol og smiler med den ene hånd bag hovedet.
Desværre viser praksis, at informationen om dit nye personnummer sjældent når ud til de forskellige instanser. Tag derfor god tid til at kontakte alle dem, der benytter sig at CPR-registret.

Center for Kønsidentitet 

Er du tilknyttet behandlingsforløb vedrørende kønsidentitet i den region, du bor i, vil Center for Kønsidentitet automatisk få oplysninger om dit nye personnummer.  

Er du tilknytter behandlingsforløb i en anden region end den, du bor i, skal du selv kontakte det givne Center for Kønsidentitet, og gøre dem opmærksomme på det nye personnummer. 

Gør du ikke dette, vil du få tilsendt informationer, mødeindkaldelse mv. til din gamle og ikke længere eksisterende e-boks. Derudover skal eventuelle blodprøver genbestilles og medicinrecepter oprettes på dit nye CPR.   

Kontakt egen læge 

Du bør også tage kontakt til din egen læge, og sikre, at de har noteret ændringen og sørger for, at alle sundhedsoplysninger overføres til dit nye nummer.  

Sundhedssystemet indkalder automatisk borgere til en række kønsspecifikke undersøgelser via CPR-registret. Efter du juridisk har skiftet køn, vil du derfor også blive indkaldt til undersøgelser specifikt for det køn, som dit nye CPR-nummer er registreret som.  

Det gælder celleprøvetagning for livmoderhalskræft og mammografi.  

Omvendt skal du være opmærksom på, at du ikke vil blive indkaldt til disse, hvis du har skiftet juridisk køn til mand. Har du derfor en livmoder og vagina, er det dig selv, der skal informere lægen om, at du gerne vil indkaldes til de regelmæssige sundhedstjek. 

Læs også: Du skal screenes for livmoderhalskræft – uanset, hvem du har sex med.

Informer din læge om personligt stedord 

Nogle har desværre oplevet ubehagelige tilfælde, hvor praksispersonalet, der ikke kender til din kønsidentitet, undrer sig over eller direkte modsætter sig dit nye CPR-nummer. Det kan være grænseoverskridende og krænkende.  

Du kan med fordel bede din læge om at notere dine personlige stedord i din journal, således at hele praksispersonalet er opmærksomt på din kønsidentitet, og du ikke bliver mødt med uforståenhed og ubehagelige misforståelser.