Er du i tvivl om, om du har fået den rette behandling eller fået stillet den rette diagnose? Her er en række muligheder, du har, hvis du, på den ene eller anden måde, er utilfreds med eller usikker på din behandling.  

Henvisning til speciallæge 

Ønsker du et nyt syn på din problematik, så tal med din læge om at få en henvisning til en speciallæge inden for den givne faglighed. Som medlem af Den Offentlige Sundhedsforsikring, kræver en vurdering fra specialiseret læge altid henvisning fra egen læge. Dog er der undtagelser hos øre-, næse- og halslæge samt øjenlæge, som du kan opsøge uden henvisning.  

Du kan også selv opsøge speciallæger uden henvisning mod betaling af ydelsen og bede dem komme med en vurdering af din sundhedsproblematikPå sundhed.dk kan du finde en liste over hele sundhedsvæsenets behandlere i Danmark, som du kan søge i efter geografi og fagområde. 

Klagemuligheder 

Du har også en række klagemuligheder, som du kan opsøge, hvis du skulle have modtaget en dårlig eller fejlagtig behandling. Vil du klage over en sundhedsfaglig behandling, det vil f.eks. sige den diagnose, du har fået, behandlingsforløbet, undersøgelsen, brud på tavshedspligt eller lægeerklæringer, skal du klage til Styrelsen for Patientklager. Læs mere om klage over sundhedsfaglig behandling her 

Du kan også klage over brud på Patientrettigheder, det vil for eksempel sige befordringsgodtgørelse, frit sygehusvalg, aktindsigt i patientjournal eller for lang ventetid. Her skal du ligeledes klage til Styrelsen for Patientklager. Læs mere om klage over patientrettigheder her 

Læs også: Hvad kan jeg klage over? 

Skift af læge 

Du har altid mulighed for at skifte læge. Det kan være nødvendigt i visse tilfælde – for eksempel, hvis du ikke længere har tillid til din nuværende læge. Din egen læge – den alment praktiserende læge – er din indgangsvinkel til hele sundhedsvæsenet og er din kontaktperson, hvad end det drejer sig om fysisk eller psykisk ubehag. Derfor er det afgørende, at I har et godt forhold. Det koster et honorar at skifte læge, ved mindre du gør det i forbindelse med en flytning.  

Desværre er virkeligheden, at der er lægemangel nogle steder i landet. Det gælder ikke mindst i Københavnsområdet, hvor det derfor i praksis kan være vanskeligt at skifte læge.  

På Borger.dk kan du skifte læge og læse mere om, hvordan du gør 

Patientvejleder 

Har du haft kontakt med et af landets hospitaler, og ønsker du i den forbindelse hjælp til at undersøge mulighederne for en anden læges vurdering, hjælp til at klage over behandling eller blot kende til dine rettigheder som patient, kan du kontakte hospitalets patientvejler. Læs mere om patientvejledere på Borger.dk. 

Indberet utilsigtet hændelse 

En utilsigtet hændelse er en fysisk skade eller en risiko for skade, som du ved et uheld er blevet påført under din behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler systematisk viden om de utilsigtede hændelser, som sker i Sundhedsvæsenet for at undgå, at hændelsen gentages. Derfor kan det være en god idé at indrapportere hændelsen. Læs mere om det på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

Du har også mulighed for at klage over skaden til Styrelsen for Patientklager, som står beskrevet ovenfor.  

Er du påført skade kan du desuden søge erstatning. På Patienterstatningen kan du søge erstatning samt teste, om du har muligheder for at få erstatning.