Går du med tanker om din kønsidentitet, som du gerne vil have hjælp til at få afklaret? Eller er du allerede bevidst om din kønsidentitet og ønsker at starte kønsbekræftende behandling?  

Så kan du få en henvisning til et af landets tre centre for kønsidentitet gennem din egen læge.  

Er du over 18 år er det Center for Kønsidentitet i henholdsvis Odense, Aalborg og København, som udreder for transkønnethed og opstarter kønsbekræftende behandling.  

Er du under 18 år skal du henvises til Sexologisk Klinik på Rigshospitalet i København.

Samtalen med egen læge 

Husk altid på, at det hverken er flovt, pinligt eller særligt akavet at opsøge lægen med henblik på en samtale om din kønsidentitet. Det er en lige så valid og reel grund til at kontakte lægen som alle andre henvendelser.  

Det er desuden din ret som patient, og du må gerne stille krav til lægen ved konsultationen.  

Derfor kan det være en fordel på forhånd at vide, hvad din læge kan tilbyde dig af hjælp i forhold til spørgsmål om din kønsidentitet.  

Læs også: Hvordan taler du bedst om kønsidentitet med din læge? 

Hvad kan min læge hjælpe mig med?  

Først og fremmest kan din læge henvise dig til Center for Kønsidentitet. Det behøver ikke være med klart henblik på at starte kønsbekræftende behandling, men kan sagtens blot være, hvis du har behov for at få afklaring på og rådgivning om dit køn og din kønsidentitet.  

Du kan også vende dine overvejelser og tanker omkring din kønsidentitet direkte med din egen læge, og for nogle vil en sådan samtale være tilstrækkeligt. Det er dog langt fra alle læger, der kender nok til spørgsmål om kønsidentitet samt hvilke behandlingsmuligheder, der eksisterer. Derfor kan du med fordel tage den samtale med fagprofessionelle på Center for Kønsidentitet via en henvisning.  

Hvor skal jeg henvises til? 

Hvilket behandlingscenter, lægen skal henvise dig til, er som udgangspunkt bestemt af din geografiske placering. Det betyder:  

  • Bor du i Region Midt- og Nordjylland, skal du henvises til Center for Kønsidentitet, Aalborg. 
  • Bor du i Region Syddanmark, skal du henvises til Center for Kønsidentitet, Odense. 
  • Bor du i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, skal du henvises til Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet i København.  

Har du et ønske om henvisning til et specifikt behandlingscenter, som er et andet end det, din geografiske placering bestemmer, kan du benytte dig af retten til frit sygehusvalg, og frit vælge ét af de andre centre.  

Person med kasket og skjorte smiler og kigger til den ene side
Du har frit sygehusvalg og kan selv vælge én af Danmarks tre behandlingscentre for Kønsidentitet. Dog kan du kun få rejsekomkostninger dækket til nærmeste behandlingscenter.

Kan jeg få hjælp til transportomkostninger? 

Du kan få betalt kørselsfradrag til nærmeste behandlingscenter. Vælger du et andet center via ret til frit sygehusvalg godtgøres kørslen dog ikke hele vejen. I dette tilfælde kan du få godtgjort omkostninger svarende til transport til nærmeste behandlingscenter.  

Bor du eksempelvis et sted i Region Syd, men ønsker behandling på Center for Kønsidentitet i Aalborg, kan du få transportomkostninger dækket svarende til transporten til Center for Kønsidentitet i Odense.   

Behandlingsmuligheder 

Center for Kønsidentitet i enten Odense, Aalborg eller København behandler primært med samtaler og hormoner. 

Det betyder, at centrene udreder transkønnede patienter og patienter med andre kønsidentiteter, som skulle have behov for enten kvindelige eller mandlige kønshormoner.  

Centrene vil også kunne henvise til kønsbekræftende operationer, sæddeponering og hårfjernelse.  

Sammen med centerets endokrinologer / gynækologer, psykiatere og psykologer finder I det bedste behandlingsforløb, som passer til dig og dine behov.  

På centrenes hjemmesider kan du læse mere om behandlingsforløbet samt en række nyttige, praktiske informationer.  

Stemmetræning tilbydes i kommunalt regi og kræver ikke henvisning. Du skal bare henvende dig til din bopælskommune og bede om en vurdering ved logopæd på kommunens kommunikationscenter med henblik på relevant stemme- og talerådgivning. 

Center for Kønsidentitet, Aalborg. 

Center for Kønsidentitet, København. 

Center for Kønsidentitet, Odense.