Tag pauser, tal proceduren igennem, aftal sprogbrug. Her er en række råd, du kan bruge til at gøre din oplevelse med lægeundersøgelser tryggere og bedre. 

For alle mennesker kan en lægeundersøgelse være grænseoverskridende. Men nogle LGBTQIA+ personer kan især forbinde situationen med et ubehageligt stort fokus på kroppen. Nogle har måske ikke det tillidsfulde forhold til lægen, som er en stor hjælp. 

Det er din læges ansvar at skabe en situation, hvor du føler dig tryg ved undersøgelsen. Desværre er det ikke alle læger, der er lige dygtige til det. 

Følgende er råd, du kan vælge at bruge i dit møde med egen læge, for at gøre din lægeundersøgelse mere tryg og samtykkebaseret.  

Book to tider 

Især hvis du ikke kender din læge, kan det være en god ide at booke to tider på to forskellige dage. Typisk har lægen kun 10 minutter til både at udføre undersøgelsen, snakke med dig og skrive ned, hvad I kom frem til, efter du er gået. Det kan gøre det svært at få tid til en snak om f.eks. sprogbrug og om der er særlige ting man er utryg ved. Hvis I har en tid til samtale dagen før f.eks. en gynækologisk undersøgelse, har du også mulighed for at mærke efter, når du er kommet hjem og kan afbestille og finde en anden læge, hvis ikke du er tryg ved situationen. 

Når I møder hinanden 

Helt indledningsvist og inden I begynder undersøgelsen, bør du og din læge tale om, hvad der er på dagsordenen i dag. Det er vigtigt, at I fornemmer, hvad jeres begges indgangsvinkel og forventninger til konsultationen er.  

Aftal sprogbrug 

Du må gerne fortælle din læge, hvilke ord, du foretrækker, at lægen bruger om din krop. Foretrækker du ‘reproduktive organer’ fremfor ‘kønsorganer’; foretrækker du medicinske termer frem for dagligdagstermer eller noget helt andet, så aftal det med din læge, inden I påbegynder undersøgelsen.    

Tal proceduren igennem på forhånd 

Det kan være, du skal have tjekket dit bryst eller din pung for knuder, eller at du er inviteret til din regelmæssige gynækologiske undersøgelse. Det kan også være, du skal have tjekket et modermærke et privat og besværligt sted på din krop. Proceduren kan være blottende og ubehagelig, men hvis du ved præcis, hvad der skal ske, kan det gøre forløbet tryggere.  

Tal hele proceduren igennem med din læge inden i starter. Præcis, hvad vil lægen mærke på, hvornår skal du eventuelt tage et stykke tøj af, kan du selv få lov at holde på/om den del af kroppen, der skal undersøges, og hvornår må du tage det på igen? Bed eventuelt også lægen om at vente med at give dig de vigtige informationer, til efter proceduren er afsluttet.  

Er du på noget tidspunkt i tvivl om, hvad lægen gør, så stil spørgsmål. Det kan også virke betryggende, hvis I løbende holder dialogen 

Løbende samtykke 

Bed også lægen om løbende at fortælle, hvad de vil gøre, inden de gør det. Samtykke skal fås løbende, og ved at lægen italesætter næste skridt, vil du kunne trække dit samtykke tilbage til hver en tid, uden lægen overskrider din grænse.  

Foretrækker du selv at mærke på din krop først, så spørg lægen, om det er en mulighed. Ønsker du kun at trække underbukserne til side, i stedet for at tage dem helt af; Foretrækker du at beholde trøjen halvt på, så aftal det med lægen; Er det grænseoverskridende, at afklæde dig foran lægen, så bed lægen vende sig om, indtil du er klar.   

Person med briller og overskæg står i bar overkrop med tatoveringer og kigger direkte i kameraet.
For mange kan en lægeundersøgelse af kroppen være forbundet med ubehag. Inden du og lægen påbegynder proceduren, bør I derfor tale forløbet igennem, aftale sprogbrug og løbende give/indhente samtykke inden næste skridt af undersøgelsen påbegyndes.

Bed om en pause 

Bed om en pause, hvis du føler dig ubehageligt til mode. Kan du mærke, at du ikke vil kunne gennemføre proceduren, så må du altid afbryde undersøgelsen. Bestil eventuelt en ny tid, og hvis du føler, det vil gøre dig tryggere, så tag en tæt ven eller familiemedlem med næste gang.  

Læs også: Kan jeg få en ven eller familiemedlem med til lægen?

Tillid er central 

Lægelige undersøgelser af din krop vil forekomme på forskellige tidspunkter af dit liv, og det er vigtigt for din sundhed. Derfor er det også afgørende, at du og din læge får opbygget en tillidsfuld og åben relation, så dit forhold til sundhedsvæsenet ikke bliver præget af for megen ubehag og utryghed.  

Du kan ikke gå hele vejen til et tillidsfuldt og respektfuldt forhold med lægen. Lægen må også møde dig, men ovenstående råd kan ruste dig til at sætte grænser og fortælle lægen, hvordan du gerne vil have tingene gjort. Oplever du, at din læge ikke vil møde dig i dine behov, så undersøg eventuelt muligheden for lægeskift.