Der eksisterer meget lidt viden om ældre LGBT+ personer i Danmark. Det er på trods af, at meget tyder på, at ældre LGBT+ personer er en særligt sårbar gruppe, når det kommer til mentalt helbred, ensomhed og visse somatiske lidelser. Og så er det en samfundsgruppe, der vokser markant i disse år i takt med, at de store generationer født i efterkrigstiden bliver ældre.  

Som almen praktiserende læge bør du derfor være opmærksom på dine ældre patienter. Nogle af dem kan have en seksuel orientering eller kønsidentitet, der afviger fra majoriteten, men være meget diskret og privat herom. Det kan betyde, at du som læge kan komme til at overse centrale sundhedsrisici.  

En usynlig generation 

LGBT+ personer født i 1940’erne eller tidligere er vokset op i en mindre divers og åben kultur, hvor homoseksualitet og transkønnethed i meget lavere grad end i dag var bredt accepteret. Særligt før de store sociale fremskridt på området i 1980’erne og 90’erne, kunne åbenhed omkring ens LGBT+ identitet have store omkostninger. 

Det betyder, at flere stadig holder deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i det skjulte. Derfor er LGBT+ ældre en nemt overset gruppe i samfundet. 

LGBT+ seniorer i sundheds– og plejesystemet 

Som ældre borger bliver sundheds- og plejesektoren en stadig større del af deres liv. For ældre LGBT+ personer kan det være vanskeligt at finde overskud til gang på gang at “springe ud” over for sundheds- og plejepersonalet. Derfor kan nogen føle sig skubbet tilbage i skabet”, når de kommer på plejehjem, fordi de frygter eller oplever uforståenhed og manglende respekt fra personalets side. 

Hjemmebesøg 

Hjemmebesøg fra enten egen læge eller anden sundheds- og plejepersonale kan for nogle LGBT+ ældre være en kilde til stress. Nogle ældre LGBT+ personer vil være nervøs for at blive “afsløret” i den identitet, de kan have holdt skjult for omverden længe. Dele af deres hjem kan måske indikere deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet, hvormed de kan føle, at de mister kontrollen over, hvem der får viden om deres privatliv 

Ensomhed hos ældre LGBT+ personer 

Langt flere LGBT+ personer end den øvrige befolkning har ikke børn. Nogen vil måske også have brudt kontakten med anden familie som konsekvens af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.  

Ensomhed kan have mange afledte konsekvenser for sundhed, herunder mental sundhed, usund livsstil og visse somatiske lidelser.  

Derfor er ensomhed en alvorlig trussel mod både ældre LGBT+ personers mentale og fysiske helbred.  

Læs også: Ensomhed hos LGBT+ personer.

Tilbud til ældre LGBT+ personer 

  • LGBT+ Danmarks ‘Besøgsvennerne’ er et tilbud til alle LGBT+ personer i Københavnsområdet, der måtte opleve ensomhed. LGBT+ Danmark matcher en frivillig besøgsven med en besøgsmodtager, og en besøgsleder vil facilitere første møde mellem de to. Læs mere på LGBT+ Danmarks hjemmeside. 
  • Plejehjemmet Slottet i Københavns Kommune er et profilplejehjem med særlig fokus på LGBT+ identiteter. Personalet arbejder normkritiskog beboerne vil kunne føle sig trygge i selskab med både ligesindede og åbensindede. Læs mere på Slottets hjemmeside.