Skrevet af: Camilla Tved, jordemoder og sexolog

Se også artikler om fertilitet og familiedannelse specifikt for de forskellige LGBT+ identiteter:

Rettigheder og muligheder 

De sidste 30 år har pres fra aktivister og organisationer ført til stadig flere politiske ændringer for LGBTQ personers muligheder for at danne familie. Området er under fortsat debat og udvikling, og stadig flere familieformer presser på for juridisk anerkendelse. LGBT+ familieformerhvor en eller flere forældre ikke har juridiske rettigheder, gør alle parter psykosocialt og økonomisk sårbare, men er ikke ulovlige. Retten til indsigt i barnets helbredsoplysninger og beslutninger om barnets behandling tilkommer alene de juridiske forældre, men der bør i lægepraksis tilstræbes smidighed i at møde familien som den helhed, den er.  

Juridisk kønsskifte uden forudgående neutralisering har været muligt siden 2014, og kønstransition kan i dag gennemføres med de medfødte reproduktive evner i behold. I praksis betyder det f.eks., at et lille antal af transmænd årligt påbegynder fertilitetsbehandling eller bliver spontant gravide. Hormonterapi udelukker som udgangspunkt ikke genetablering af spontan blødningscyklus, ligesom det som udgangspunkt ikke nedsætter sædkvaliteten markant. 

Transpersoner har, uanset cprnr. status, tet til fertilitetsbehandling i det offentlige eller private sundhedssystem. Se mere om transpersoner og fertilitet i artiklerne om henholdsvis transmænd og transkvinder.

Udsathed og sårbarhed 

LGBTpersoner har samlet set en øget udsathed og psykosocial sårbarhed på en række områder. Samtidig ved man,  at LGBT+ personer har mange negative erfaringer med sundhedssystemet. Fordi denne udsathed øges i den identitetsomvæltning og livskrise, som familiedannelse naturligt indebærer, og fordi lovgivningen er omskiftelig på området, så kan det samlet set anbefales at opfordre patienten til at opsøge hjælp og støtte fra relevante interesseorganisationer, netværk og lignende 

Dette betyder naturligvis ikke, at alle LGBT+ familier er udsatte familier, tværtimod. Det kan dog være af central betydning, at man som fagperson har blik for, at de cis-heteronormer, som dominerer fertilitetsbehandlings-, graviditets-, fødsels- og barselsområdet, konkret kan bidrage negativt til LGBT+ familiers trivsel.  

Hjemmeinsemination  

Grundet EU-lovgivning om sporbarhed af genetiske sygdomme er det ikke længere tilladt at hjemmeinseminere i Danmark. Patienter, som ønsker hjemmeinsemination bør oplyses om, at juridisk forældreskab i så fald kun tildeles den gravide. Hjemmeinsemination kan fortsat foretages under en sundhedspersons attesterede ansvar og tilstedeværelse, men da kun hvis der er tale om donorsæd fra sædbank, som er opbevaret på klinik frem til selve inseminationen. Donorsæd må ikke længere fremsendes til private adresser. Uafhængigt af denne lovgivning er det derudover ikke lovligt for fx. lesbiske par at hjemmeinseminere med sæd fra en socialt kendt donor, fx. en bekendt eller et familiemedlem. I givet fald tilfalder forældreskabet donor og den ikke-gravide partner efterlades uden juridiske forældrerettigheder. 

Referencer

 

 • AIDS Fondet (2017): ”Min læge sagde, at lesbiske slet ikke kunne få sexsygdomme” – Undersøgelse om seksuel sundhed blandt lesbiske, biseksuelle, queers og kvinder, der har sex med kvinder”, AIDS-Fondet v/ Karen Ewers Haahr
 • Amnesty International (2016): ”Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark – en opfølgning på Amnestys rapport fra 2014”. Amnesty International; 2016
 • Amnesty International:” First do no harm. Sådan sikres rettighederne for børn med variationer i kønskarakteristika i Danmark og Tyskland”, 2017
 • Dam, E L (2018): ”Når mænd føder børn En menneskeretlig analyse af de danske regler om registrering af retligt forældreskab for personer, som har skiftet juridisk køn”. Tidsskriftet Retskraft. Volume 2, No. 1, 2018
 • Dansk Fertilitetsselskab: https://fertilitetsselskab.dk/
 • Egede, S., Fouchard, J., Frisch, M. & Graugaard, C.  “Danske LGBT-personers møde med almen praksis – udfordringer og muligheder”, 2019. Rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.
 • Garcia-Acosta et al.: “Trans* Pregnancy and Lactation: A Literature Review from a Nursing Perspective”, 2019. Int. journal of Environmental research and Public Health 2020, 17:44.
 • Intersexdanmark.dk
 • Klittmark, S, RNM1, Garzon, M, RNM1, Andersson, E, RNM, PhD1 and Wells, B M, PhD2 (2018): “LGBT competence wanted”, Department of Women’s and Children’s Health, and Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.  Scandinavic journal of caring sciences, 2018
 • LGBT Danmark (2018): LGBT historie i Danmark, tilgængeligt: http://lgbt.dk/om-os/historie/
 • Lindemann Munk, M L: ”Det kan godt være mit DNA ikke er der … men jeg er der. En kvalitativ undersøgelse af hvordan ikke-normative forældre konstrueres som subjekter i mødet med det danske sundhedsvæsen”, 2019. Masteruppsats, Lund Universitet
 • MacDonald et al. “Transmasculine individuals’ experiences with lactation, chestfeeding, and gender identity: a qualitative study”, sept. 2015
 • Tolstrup, A., Holmgaard, R., Thomsen Vestergaard, M., Hilden, M. Zetner, D og Rosenberg, J. : ”Kønsmodificerende kirurgi i Danmark”. Ugeskr Læger 2020;182:V05190270
 • Tved, C: ”Jeg ved jo godt, at de ikke ved at jeg findes – Et kvalitativt interviewstudie om queerpersoner i fertilitetsbehandling”, 2018. Masteruppsats, Malmø Universitet