Patienter henvender sig til egen læge med spørgsmål vedrørende kønsidentitet. Det kan enten være med henblik på afklarende samtale om kønsidentitetsforhold og tvivlsspørgsmål, eller det kan være med henblik på henvisning til ét af landets behandlingscentre for kønsidentitetsforhold.  

I begge tilfælde skal patienten henvises til Center for Kønsidentitet i enten Aalborg, Odense eller København.  

Det er disse behandlingssteder, som foretager udredning, vejleder om behandlingstilbud, yder rådgivende samtaler og igangsætter eventuel kønsbekræftende behandling.  

Patienten skal derfor ikke henvises til andre steder end et af de tre Centre for Kønsidentitet, når det handler om kønsidentitetsforhold. 

Læs også: Hvad er transkønnethed?

Hvor henvises der til? 

Alle patienter over 18 år henvises i første omgang til det center, de ønsker, idet der er frit sygehusvalg. Patienter under 18 år kan, som det er nu, kun henvises til Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Læs mere her.  

Om patientsamtalen vedrørende kønsidentitet 

I en samtale med en patient om deres kønsidentitet bør du være særligt opmærksom på dit sprogbrug.  

  • Spørg patienten til, hvilke personlige stedord vedkommende anvender.  
  • Patienten er ekspert på egen oplevelse og kønsidentitet. Vær derfor åben og lyttende og anerkend kønsopfattelser, der falder uden for dikotomierne “mand” og “kvinde”. 
  • Forsøg ikke at udrede eller vurdere patientens oplevelse af køn.  

Læs også: Gode råd til at tale om kønsidentitet med din patient  

Lægefaglig hjælp 

Center for Kønsidentitet i Aalborg og Rigshospitalet tilbyder lægefaglig rådgivning vedrørende behandlingsmuligheder samt om aktuel behandling. 

Kontakt: Rådgivningstelefonen  

CKI, Rigshospitalet: Tlf. 3545 4234 (hver onsdag fra kl. 09.00 – 11.00) 

CKI, AAUH: Tlf. 9766 0443