Stemmen kan betyde meget for ens opfattelse af køn. Er den lysere eller mørkere end hvad stemmer overens med personens kønsidentitet, kan det for nogen være stor kilde til ubehag – særligt i mødet med omverdenen. Mange transkønnede opsøger derfor stemmetræning til at imødekomme deres kønsidentitet.  

Patientens bopælskommune tilbyder logopædisk hjælp til at træne stemmen til et mere maskulint eller feminint udtryk. Det dækkes under reglerne for “lov om specialundervisning for voksne”, på baggrund af “funktionsnedsættelse vedrørende adgang til samfundslivet”. 

Patienten kan henvende sig direkte til kommunikationscenteret, og der er intet krav om henvisning fra sundhedsfaglig.

Patienten bør detaljeret angive grundlaget for træningsforløbet i ansøgningen.  Er patienten tilknyttet Center for Kønsidentitet, kan patienten også med fordel søge hjælp til visitation her.

Ved afvisning på ansøgning om visitation kan patienten indgive en klage til Ankestyrelsen. Patienten vil stadig kunne modtage stemmetræning mod egenbetaling.   

Til transpersoner i skolealderen 

Transkønnede børn og unge og deres forældre kan rette henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i bopælskommunen for stemme- og talerådgivning, hvis transpersonen er i skolealderen (t.o.m. 9. klassetrin). Herefter har transpersonen mulighed for at få rådgivning og eventuelt søge om undervisning på bopælskommunens kommunikationscenter.