Kvinder, der har sex med kvinder, er et bredt begreb for alle, der identificerer sig som kvinde og har sex med andre, der identificerer sig som kvinder 

Det betyder, at begrebet dækker over homoseksuelle, biseksuellequeer og panseksuelle kvinder samt kvinder, der betegner sig selv som heteroseksuelle, men har eller har haft sex med andre kvinder 

Læs også: Særlige sundhedsrisici: Kvinder, der har sex med kvinder.

Vedrørende transpersoner 

Kategorien kvinder inkluderer også transkvinder – det vil sige personer, som ikke blev tildelt kønnet kvinde ved fødslen, men som identificerer sig som kvinder 

I nogle af artiklerne, der omtaler kvinder, der har sex med kvinder, vil begrebet dog overvejende bruges om ciskvinder (kvinder, der blev tildelt kønnet kvinde ved fødslen, og som identificerer sig som kvinde) og deres anatomi. Det gælder særligt artikler, hvor anatomi er afgørende såsom ved smitterisici, kræft og andre somatiske lidelser.  

På samme måde er der visse artikler, som ikke kun er relevante for personer der identificerer sig som kvinder, men for alle personer som er født med en vagina. Det vil sige også transmænd og nogle non-binære og kønsdiverse personer og nogle interkønnede personer.