Dårligere mentalt helbred er mere udbredt hos kvinder, der har sex med kvinder (KSK) end den heteroseksuelle befolkning. Her er en oversigt over særlige sundhedsudfordringer hos KSK, du som læge skal være opmærksom på.

Følgende sundhedsrisici er særligt relevante for ciskvinder. Det vil sige kvinder, der identificerer sig med samme køn, som de er tildelt ved fødslen.  

Kræft og screening 

 • Lesbiske kvinder er mere tilbøjelige til at opfylde risikofaktorer for ovariekræft, herunder få fødsler, mindre brug af hormonel antikonception og visse livsstilsfaktorer som rygning og overvægt, end heteroseksuelle kvinder. Undersøgelser viser dog ingen øget forekomst af ovariekræft hos KSK.  
 • Markant færre lesbiske kvinder end heteroseksuelle kvinder har nogensinde fået foretaget celleprøvetagning for livmoderhalskræft. International viden peger desuden på øget forekomst af livmoderhalskræft.  

Læs også: Alle med en livmoder bør screenes.

Seksuelt overførte infektioner 

 • Flere infektioner kan smitte ved sex mellem kvinder. Derudover kan nogle lesbiske have tidligere seksuelle erfaringer med mænd og andre personer med penis. KSK er derfor også i risikogruppe for seksuelt overførte infektioner.  
 • HPV, herpes og trichomonas smitter ved sex mellem kvinder.  
 • Færre lesbiske kvinder er vaccineret mod HPV end heteroseksuelle kvinder.  

Læs også: Infektioner hos kvinder, der har sex med kvinder. 

Mental sundhed og trivsel 

 • Undersøgelser viser, at KSK har dårligere selvvurderet mentalt helbred end heteroseksuelle kvinder.  
 • Stress, depression og angst er generelt mere udbredt blandt LGBT+ personer end den resterende befolkning, herunder KSK.  
 • Særligt unge biseksuelle kvinder (16-29 år) er præget af flere selvmordstanker end både heteroseksuelle kvinder og unge biseksuelle mænd. Biseksuelle kvinder har også i højere grad forsøgt at tage deres eget liv. 
 • KSK er hyppigere udsat for seksuel tvang eller forsøg på seksuel tvang end heteroseksuelle kvinder.  

Læs også: Ensomhed hos LGBT+ personer.

Læs også: Minoritetsstress.

Livsstilsfaktorer 

 • KSK er som gruppe mere svært overvægtige end resten af befolkningen.  
 • Højt alkoholforbrug, rygning og stofbrug mere udbredt hos danske LGBT+ personer som samlet gruppe. 

Kilder:  

Egede, Siri Jonina, Jan Fouchard, Morten Frisch og Christian Graugaard. Danske LGBT-personers møde med almen praksis – udfordringer og muligheder2019. 

Frisch, Morten, Ellen Moseholm, Mikael Andersson, Josefine Bernhard Andresen og Christian GraudgaardSex i Danmark – Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-20182019 

Fouchard, Jan. Særlige sundhedsforhold for lgbt-personer, Lægehåndbogen, Sundhed.dk 

Aidsfondet.dk