Der gør sig en række særlige sundhedsforhold gældende for mænd, der har sex med mænd (MSM). Følgende er et overblik over faktorer, du som praktiserende læge skal være særligt opmærksom på.

Følgende sundhedsrisici er særligt relevante for cismænd. Det vil sige mænd, der identificerer sig med samme køn, som de er tildelt ved fødslen.  

Seksuelt overførte infektioner 

 • Der er øget forekomst af gonorré hos MSM.  
 • De fleste danske tilfælde af syfilis forekommer blandt MSM. MSM er fortsat den største smittegruppe af HIV i Danmark. Ifølge Dansk Serum Institut er 3.500 af de 6.500 danske hiv-smittede MSM. Hepatitis B er særligt udbredt blandt MSM. Seksuel smitte af Hepatitis C ses særligt hos MSM. 

Læs også: PrEP og hivforebyggelse.

Livsstil 

 • Flere LGBT+ personer er daglige rygere end den resterende befolkning.  
 • Særligt homoseksuelle mænd har et større alkoholforbrug og har en markant større tendens til ‘binge drinking’ end den resterende befolkning. 
 • Chemsex er et fænomen blandt MSM, hvor seksuel aktivitet kombineres med hårdere og illegale stoffer så som Crystal Meth, GHB/GBL og mephedrone 

Læs også Chemsex.

 Mental sundhed 

 • Signifikant flere homo- og biseksuelle personer har overvejet selvmord end heteroseksuelle personer, og det samme gælder for forsøgt selvmord og fuldbyrdede selvmord. 
 • Selvrapportering af mistrivsel blandt LGBT+ personer viser, at stressdepression og angst er overrepræsenteret blandt homo- og biseksuelle mænd.  
 • Ensomhed er desuden særligt udbredt blandt biseksuelle mænd i forhold til heteroseksuelle mænd. 

Læs også: Ensomhed hos LGBT+ personer.

Læs også: Minoritetsstress.

 Kræft 

 • Der er fundet øget forekomst af analkræft hos MSM som følge af HPV-smitte. 
 • Kaposis sarkom og non-Hodgkin lymfom ses særligt hos HIV-smittede MSM. 
 • Der er ikke øget forekomst af prostatakræft hos MSM, men seksuel rehabilitering efter kirurgisk indgreb eller strålebehandling kan kræve anden behandling og vejledning. 

Læs også: HPV hos transkvinder og mænd, der har sex med mænd.

Læs også: Sexliv efter prostatakræft.

Kilder:  

Egede, Siri Jonina, Jan Fouchard, Morten Frisch og Christian Graugaard. Danske LGBT-personers møde med almen praksis – udfordringer og muligheder2019. 

Frisch, Morten, Ellen Moseholm, Mikael Andersson, Josefine Bernhard Andresen og Christian GraudgaardSex i Danmark – Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-20182019 

Fouchard, Jan. Særlige sundhedsforhold for lgbt-personer, Lægehåndbogen, Sundhed.dk 

Aidsfondet.dk