Seksualitet har ingen alder. Alligevel er ældre personers seksualitet ofte et tabubelagt emneDette skal du være opmærksom på ved spørgsmål om seksuel trivsel hos din ældre LGBT+ patient.  

Ældre personer kan være særligt private omkring seksualitet og seksuel orientering. Særligt ældrLGBT+ personer, som er vokset op i en kultur, hvor for eksempel homoseksualitet og transkønnethed i meget lavere grad end i dag var bredt accepteret, kan have behov for at have en stor grad af privathed omkring deres seksuelle orientering og praksisser 

Der er generelt begrænset viden om ældre LGBT+ personers seksuelle trivsel. Men ligesom alle andre ældre mennesker oplever LGBT+ seniorer en række seksuelle problemer i forbindelse med aldringen.  

Disse problemer er blandt andet: 

  • Lystproblemer 
  • Mangel på seksuel ophidselse 
  • Samlejesmerter 
  • Orgasmeproblemer 
  • Generende tidlig sædafgang  

Nedbryd tabuet 

LGBT+ seniorer kan tilhøre en generation, som er opvokset i en markant mere konservativ kultur end nutidens, og derfor kan de have brug for særlig hjælp til at nedbryde tabuet.  

Som læge bør du lede an og skabe rum i samtalen, hvor den ældre patient naturligt kan tale åbent om sit seksualliv.  

Tal om sikker sex 

Det siger sig selvat ældre personer også kan blive smittet med seksuelt overført sygdomme. Alligevel er sikker sex ofte et overset aspekt, når man taler om ældres seksualitet. Hvis din patient har et aktivt seksualliv, bør du tale om smitterisici og sikre seksuelle praksisser: 

Læs også: Sikker sex for kvinder, der har sex med kvinder

Læs også: Sikker sex for transmænd

Læs også: Særlige sundhedsrisici: Mænd, der har sex med mænd  

Digitale løsninger 

Mange ældre er allerede hyppige brugere af digitale tilbud herunder sociale medier. Ifølge Projekt SEXUS-undersøgelsen fra 2019 havde 86 % af mændene og 48 % af kvinderne i aldersgruppen 65-74 år set pornografisk materiale på internettet mindst én gang.  

Datinghjemmesider og datingapps kan for nogle ældre være uudforsket territorium og et redskab til at afhjælpe ensomhed og manglende intimitet. Datingsiden boyfriend.dk og appsne GrindrHer og LEX henvender sig særligt til LGBT+ personer, men ”mainstream” apps som Tinder bliver også brugt af LGBT+ personer.